arrowPowrót arrowPowrót

Dell Technologies: PowerProtect Cyber Recovery

Dell Technologies: PowerProtect Cyber Recovery

Sprawdzona i nowoczesna ochrona danych o krytycznym znaczeniu przed oprogramowaniem
ransomware i destrukcyjnymi cyberatakami.

DLACZEGOWARTO WYBRAĆ CYBER RECOVERY?

Cyberataki mają za zadanie niszczyć, wykradać lub w inny sposób naruszać cenne dane – w tym Twoje
kopie zapasowe. Ochrona danych o krytycznym znaczeniu i odzyskiwanie ich z gwarantowaną spójnością
mają kluczowe znaczenie dla wznowienia normalnej działalności biznesowej po ataku. Czy Twoja firma
przetrwa atak?

Oto składniki rozwiązania zapewniającego odporność cybernetyczną:

Izolacja danych i zarządzanie danymi

Wyizolowane środowisko centrum danych odłączone od korporacyjnych i zapasowych sieci, chronione
przed użytkownikami innymi niż osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zautomatyzowane kopie danych

Twórz niezmienne kopie danych w bezpiecznych magazynach cyfrowych i procesach, które zapewniają
szczelinę powietrzną pomiędzy środowiskiem produkcyjnym / kopii zapasowych i magazynem.

Inteligentna analityka

Uczenie maszynowe i indeksowanie pełnej zawartości wraz z zaawansowaną analityką w bezpiecznym
środowisku magazynu. Zautomatyzowane kontrole spójności, dzięki którym można stwierdzić, czy dane
zostały zaatakowane przez złośliwe oprogramowanie, oraz narzędzia wspierające w razie potrzeby
działania naprawcze.

Odzyskiwanie i naprawa

Przepływy i narzędzia umożliwiające odzyskiwanie po incydencie przy użyciu dynamicznych procesów
odzyskiwania oraz istniejących procedur DR.

Planowanie i projektowanie rozwiązań

Wskazówki ekspertów dotyczące wyboru krytycznych zbiorów danych, aplikacji i innych istotnych zasobów
w celu określenia czasów RTO i RPO oraz usprawnienia procesu odzyskiwania danych.

Wyzwanie: Cyberataki to wróg firm opartych na danych

Dane są walutą w gospodarce internetowej, a zasoby o krytycznym znaczeniu należy chronić, zapewniać
ich poufność i gwarantować ich natychmiastową dostępność w razie potrzeby. Dzisiejsze rynki globalne
polegają na ciągłym przepływie danych w połączonych sieciach, a transformacja cyfrowa przekłada się na
jeszcze większe zagrożenia dla poufnych danych.

To sprawia, że dane Twojej organizacji są atrakcyjnym i lukratywnym celem dla cyberprzestępców.
Niezależnie od branży czy wielkości organizacji, cyberataki nieustannie narażają firmy i rządy na utratę
danych, utratę przychodów z powodu przestojów, utratę reputacji i kosztowne grzywny prawne.
Posiadanie strategii cybernetycznego odzyskiwania danych stało się obowiązkiem dla liderów
biznesowych i rządowych, jednak wiele organizacji nie ma zaufania do swoich rozwiązań ochrony danych.
Organizacja Global Data Protection Index zgłasza, że 67% decydentów w sektorze IT nie jest zbytnio
przekonanych o możliwości odzyskania wszystkich krytycznych danych biznesowych w przypadku
destrukcyjnego cyberataku.

W ramach raportu Ransomware: The True Cost to Business 2022, 37% organizacji zgłosiło, że musiało
zwolnić pracowników po ataku. Ponadto wielu ankietowanych wierzy, że po zapłaceniu okupu można
odzyskać wszystkie dane. Jednak 90% badanych organizacji nie mogło odzyskać 100% danych po
zapłaceniu okupu.Co zatem możesz zrobić, aby chronić swoją organizację, klientów, pracowników i cenne
dane?

Rozwiązanie: PowerProtect Cyber Recovery

Aby zmniejszyć ryzyko biznesowe spowodowane cyberatakami i stworzyć bardziej odporne
cybernetycznie podejście do ochrony danych, można zmodernizować i zautomatyzować strategie
odzyskiwania danych i ciągłości działania oraz wykorzystać najnowsze inteligentne narzędzia do
wykrywania i obrony przed zagrożeniami cybernetycznymi.

Dell PowerProtect Cyber Recovery zapewnia sprawdzoną, nowoczesną i inteligentną ochronę w celu
odizolowania najistotniejszych danych, zidentyfikowania podejrzanej aktywności i przyspieszenia
odzyskiwania danych, co pozwala na szybkie wznowienie normalnych operacji biznesowych.

Po wypełnieniu formularza otrzymacie Państwo dostęp do przydatnych materiałów;
01 / Nagrania szkolenia on-line: Dell Technologies PowerProtect Data Manager
02 / E-book’a: Dell Technologies: PowerProtect Cyber Recovery

    Administratorem Twoich danych jest ENUE Pytlak, Rutkowski, Sacharczuk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 12/15, 03-713 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytanie/zgłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzi na zadane pytanie/zgłoszenie. Prosimy o zapoznanie się z treścią zamieszczoną pod poniższym linkiem (Obowiązek informacyjny.pdf).