Wyzwanie

Uruchomienie infrastruktury zapewniającej ciągłość pracy w przypadku zagrożeń typu ransomware,
malware, awarii głównego centrum danych.
Założenia zakładały wykorzystanie infrastruktury wirtualnej Microsoft Hyper-V wspartej kopiami
bezpieczeństwa oraz platformą Microsoft Azure.W przypadku całkowitej awarii głównego centrum danych
założono uruchomienie infrastruktury do 24 godzin.
Wdrażane rozwiązanie musiało również pozwalać na weryfikację poprawności działania systemów
odtwarzanych z kopii zapasowych.

Rozwiązanie

Środowisko Microsoft Azure zostało uruchomione z wykorzystaniem Microsoft Azure Storage oraz
połączenia tunelowanego do głównego centrum danych.
Kopie bezpieczeństwa środowiska Hyper-V, realizowane z wykorzystaniem oprogramowania Veeam
trafiają na deduplikator sprzętowy, znajdujący się w głównym centrum danych oraz jako dodatkowa kopia
do Microsoft Azure Storage. Retencję danych realizują polityki bezpieczeństwa Veeam.
W środowisku Microsoft Azure został uruchomiony mechanizm pozwalający na awaryjne odtwarzanie
maszyn wirtualnych z przechowywanych tam kopii bezpieczeństwa.

Efekt

Rozwiązanie pozwoliło na:

  • automatyzację procesu dystrybucji kopii zapasowych
  • zapewnienie ciągłości pracy w przypadku awarii pojedynczych komponentów lub całego głównego centrum danych
  • systematyczną weryfikację poprawności kopii bezpieczeństwa poprzez testowe odtwarzanie maszyn wirtualnych lub danych w środowisku Microsoft Azure
  • optymalizację kosztów testów odtworzeniowych (po weryfikacji poprawności działania maszyny wirtualne są usuwane)
  • optymalizację kosztów danych przechowywanych w repozytorium Microsoft Azure Storage poprzez wykorzystanie warstw chłodnej i archiwalnej (proces kontrolowany przez Veeam)