arrowPowrót arrowPowrót

Bankowość

Wyzwanie

Budowa wydajnego środowiska produkcyjnego dla BackOffice w układzie klastra geograficznego.
Lokalizacje znajdują się w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie. Replikacji mają podlegać
maszyny produkcyjne oraz dane z systemu backup. Rozwiązanie DR ma umożliwiać łatwe przełączanie w
przypadku awarii.

Rozwiązanie

Infrastruktura została oparta na macierzach firmy Dell EMC, oraz warstwie wirtualizacji VMware. Lokalizacje
pracują w relacji ACTIVE- PASSIVE, czyli lokalizacja zapasowa czeka na awarię lokalizacji głównej. Nad
procesem replikacji i automatyzacji przełączania czuwa technologia RecoverPoint for VM, która w razie
awarii lokalizacji podstawowej, przepnie produkcję do drugiej serwerowni. Dane replikowane są w trybie
synchronicznym i asynchronicznym. Dodatkowo zbudowaliśmy środowisko do tworzenia kopii zapasowej,
opartej na technologii Data Protection Suite (Avamar) i Dell EMC PowerProtect. Backup również podlega
replikacji do ośrodka zapasowego.

Efekt

Klient otrzymał wydajne i elastyczne środowisko, w pełni zabezpieczone na wypadek awarii. Oprócz
protekcji lokalnej, realizowanej na poziomie macierzy i wirtualizacji Vmware, mamy zabezpieczenie
geograficzne, w postaci drugiej serwerowni. Cały proces przełączania jest w pełni zautomatyzowany, co
pozwala na szybkie podniesienie środowiska produkcyjnego w przypadku awarii.