arrowPowrót arrowPowrót

Sektor produkcyjny

Wyzwanie

Budowa klastra obliczeniowego, rozciągniętego między dwie lokalizacji, stanowiącego bazę dla
wdrażanego systemu INDUSTRY 4.0 w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Podstawowe, wyznaczone
cele, to: wysoka wydajność, zapewnienie ciągłości pracy między dwoma lokalizacjami, pełne Disaster
Recovery, jak najmniejszy stopień skomplikowania rozwiązania.

Rozwiązanie

Wdrożenie zostało oparte na technologii hiperkonwergentnej Dell VxRAIL . Urządzenia, zostały
rozmieszczone w dwóch niezależnych lokalizacjach i skonfigurowane do pracy w Metro Cluster. Obydwie
lokalizacje pracują produkcyjnie (Cluster Active- Active), oraz zabezpieczają się wzajemnie na wypadek
awarii.Wydajność zapewniana jest przez zastosowanie technologii ALL FLASH.

Efekt

Wdrożone rozwiązanie spełniło wszystkie, określone w projekcie założenia. Klient otrzymał elastyczne i
wydajne środowisko, które w razie awarii jednej z lokalizacji nie przerwie pracy produkcyjnej. Istotnym
elementem wdrożonej technologii jest jej prostota w codziennym użytkowaniu. Rozwiązanie VxRAIL jest
praktycznie pozbawione warstw, które trzeba monitorować. Praca z systemem ogranicza się do kontroli
infrastruktury z poziomu Vmware vCenter. Dodatkowe atuty, to łatwość rozbudowy o kolejne węzły i
automatyczny proces podnoszenia systemów do najnowszej wersji oprogramowania.