arrowPowrót arrowPowrót

Platforma Usługowa

Wyzwanie

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji w organizacji posiadającej centra obliczeniowe rozlokowane w
kilku lokalizacjach na świecie. Polskie centra danych stanowią lokalizacją główną pod względem ilości
danych, jak również pod kątem prac developerskich rozwijających platformę usługową. Wyzwaniem była
heterogeniczna infrastruktura, obejmująca systemy fizyczne i wirtualne (między innymi Hyper-V, VMWare i
inne).

Rozwiązanie

Główne centrum obliczeniowe działa w oparciu o bardzo wydajną macierz PURE x20, wykorzystującą
technologię NvME. Dane zapisywane na macierzy są deduplikowane i kompresowane w locie (czyli
jeszcze przed zapisaniem na moduły NvME).
Równolegle wdrożyliśmy rozwiązanie bazujące na sprzętowych i wirtualnych deduplikatorach DellEMC
DataDomain operujących w obrębie poszczególnych lokalizacji. Dodatkowo w lokalizacji głównej znajduje
się urządzenie pozwalające na przechowywanie dodatkowej kopii bezpieczeństwa danych z
poszczególnych lokalizacji. Replikacja odbywa się poprzez łączaWAN nie wpływając na ich obciążenie.
Środowisko systemowe zostało oparte o usługi domenowe Microsoft Active Directory z kontrolerami
domen w poszczególnych lokalizacjach.

Efekt

Dzięki unifikacji systemu uwierzytelniającego i wykorzystaniu usług Microsoft Active Directory,
otrzymaliśmy środowisko posiadające pojedynczy punkt zarządzania, łatwy system kontroli uprawnień
oraz wsparcie dla zcentralizowanego procesu dystrybucji aktualizacji platformy usługowej.
Wdrożenie infrastruktury kopii zapasowych opartych o DataDomain jako medium pozwoliło na posiadanie
dodatkowej kopii krytycznych danych lokalizacji zdalnych.