arrowPowrót arrowPowrót

Czym jest infrastuktura hiperkonwergentna?

Główną funkcją rozwiązań hiperkonwergentnych jest zastąpienie dotychczasowej, zwykle wieloelementowej, tradycyjnej infrastruktury informatycznej prostszą, wydajniejszą i bezpieczniejszą. Dzięki temu przedsiębiorstwa nie tylko zmniejszają koszty utrzymania środowiska informatycznego, ale również ułatwiają zarządzanie nim oraz zwiększają bezpieczeństwo przechowywanych i przetwarzanych danych.

Takie rozwiązanie integruje w sobie technologie łącząc pamięć masową, przetwarzanie danych i wirtualizację w jednym, kompleksowym urządzeniu. W miarę rosnących potrzeb dodawane są do niego pojedyncze komponenty obliczeniowe, sieciowe, dyskowe lub całe urządzenia z jednoczesnym wyeliminowaniem konieczności używania zewnętrznych pamięci masowych.

W naszej codziennej pracy realizujemy wdrożenia HCI z użyciem m.in. urządzeń Dell EMC VxRail.

VxRail jest jedynym na rynku w pełni zintegrowanym, prekonfigurowanym i przebadanym urządzeniem HCI, wykorzystującym oprogramowanie VMware vSAN, będące standardem w dziedzinie Software Defined Storage. To proste i ekonomiczne rozwiązanie hiperkonwergentne, pomagające rozwiązać wiele problemów klientów. Umożliwia łatwą, szybką i bezpieczną realizację projektów aplikacji krytycznych, wirtualnych komputerów klienckich czy infrastruktury biur terenowych. Dodatkowo Dell EMC zapewnia całodobowe, całoroczne wsparcie serwisowe zarówno sprzętu, jak i oprogramowania.

To jedno z urządzeń będących pojedynczym i samodzielnym elementem infrastruktury hiperkonwergentnej. Konsoliduje zasoby obliczeniowe, pamięć masową, wirtualizuje je i zapewnia zarządzanie. Dzięki standaryzacji i automatyzacji klienci uzyskują uproszczenie środowiska VMware jednocześnie mając możliwość jego elastycznej, bezproblemowej i bezprzerwowej rozbudowy.

Architektura urządzenia VxRail Appliance składa się z modułowych węzłów opartych na serwerach Dell PowerEdge i oprogramowaniu VMware vSAN, dzięki czemu klienci otrzymują jedyne na rynku urządzenie z oprogramowaniem, objęte pojedynczym wsparciem serwisowym oraz pakietem zweryfikowanych aktualizacji.

Zwiększenie efektywności i poprawa wskaźników TCO, ROI

Dell EMC VxRail to rozwiązanie obejmujące kompletny cykl eksploatacji. Dzięki zaawansowanej automatyzacji ułatwia życie już od pierwszego dnia instalacji, poprzez zarządzanie, kreowanie i utrzymywanie nowych usług IT, aż po rozbudowę sprzętu. Urządzenia VxRail oparte na serwerach PowerEdge nowej generacji to zoptymalizowane i zintegrowane zasoby, które jako jedyne na rynku są wspólnie opracowywane przez inżynierów Dell EMC i VMware. Jedynie dzięki VxRail dział IT może stać się partnerem biznesowym dla innych podmiotów w organizacji, przy jednoczesnym podniesieniu efektywności i zmniejszeniu nakładów finansowych (TCO).

Ponadto VxRail to:

 • do 33% oszczędności TCO w stosunku do samodzielnie tworzonych rozwiązań wirtualizacji zasobów IT.
 • 43% niższy koszt serwisowania dzięki zintegrowanemu pojedynczemu wsparciu dla oprogramowania i sprzętu.

Źródło: Silverton Consulting, Dell EMC VxRail HCI vs. Build Your Own HCI, czerwiec 2017 r.

Gdzie wykorzystać DELL EMC VxRail? 

 • Budowa nowych centrów przetwarzania danych
 • Modernizacja serwerów i pamięci masowych
 • Konsolidacja oraz tworzenie nowych aplikacji
 • Problemy z rozbudową, czy wydajnością istniejącej infrastruktury tradycyjnej
 • Zmiana roli IT w organizacji z utrzymaniowej na biznesową
 • Potrzeba pobudzenia innowacyjności w organizacji IT
 • Ograniczone zasoby lub braki wyspecjalizowanych kadr
 • Cięcia budżetowe – konieczność zmniejszenia TCO
 • Wymóg przewidywalnej rozbudowy środowiska – ang. PayAsYouGrow

Jaki projekt chcesz z nami zrealizować?

  Administratorem Twoich danych jest ENUE Pytlak, Rutkowski, Sacharczuk Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Wrzesińskiej 12/15, 03-713 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytanie/zgłoszenie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi odpowiedzi na zadane pytanie/zgłoszenie. Prosimy o zapoznanie się z treścią zamieszczoną pod poniższym linkiem (Obowiązek informacyjny.pdf).

  Anna Siennicka
  Key Account Manager
  tel: +48 789 306 126
  e-mail: anna.siennicka@enue.pl